Ligging

De ligging van het erf in zijn omgeving en ontwikkeling

Het erf is al in een vroege tijd in een kaart opgenomen. De eerste was de inmeting van de heer I.I. Sorg die het landelijk leiding gaf aan een team voor het inmeten en optekenen van heel Nederland naar eigendomsverhoudingen. Verder zijn er in de loop der jaren stafkaar-ten opgemaakt, die voor defensietaken werden ingericht en de basis was voor de verdere cartografie van Nederland. In de meest recente ontwikkeling bij defensietaken is lucht-fotografie ontstaan en later satelliet opnamen. Deze zijn nu computermatig verweven in Google Earth en Google Maps, alsmede Bing Maps. Om in vaktaal te spreken de exacte lig-ging op de globe is  52°15’0.67″ noorderbreedte en 6°37’21.76″ oosterlengte.