Stamboom

Het parenteel van Roelof ter Heerbaart op Koebrugge

De voorlopig oudst bekende voorouder en bewoner van het erf is Roelof Koebrugge die en relatie had met ene Stijne. Uit deze relatie zijn kinderen geboren, waarvan er vier gevonden zijn in de doopboeken. De oudste een zoon was Jan, hij overleed in 1715. De tweede zoon was Hendrikus (Henk), hij kwam op 10 oktober 1680 ter wereld. Echter zuivere bloedverwanten uit de oudst bekende stam zijn die van Roelof ter Heerbaart op Koebrugge, zoals in de stamboom is vermeld.

Roelof ter Heerbaart op Koebrugge trouwde met Berentje ten Velthuis, alias Voerbroek uit Ipelo. Het was Berentjes tweede huwelijk. Eerder was zij op 9 september 1714 getrouwd met Jan Koebrugge, zoon van Roelof en Stijne. Maar Jan stierf al in 1915 toen Berentje zwanger was. Berentje trouwde snel op 24 november 1715 met Roelof ter Heerbaart en beviel van dochter Janna. Het kind van Roelof ter Heerbaart en Berentje die in 1716 werd geboren is Hendricus waarmee het bloedverwantschap begint.

Het parenteel van Jan Arentz van de Koebrugge

In de doopboeken van de Neder Duitse Gereformeerde Kerk in Almelo werd de naam van Jan Arentz van de Koebrugge aangetroffen. Die gemeente ontstond in de reformatie periode. De oorsprong van die Kerk was in Emden (het Friese deel van Duitsland) in 1571. Het werd in 1579 de publieke kerk (staats godsdienst) tot 1795 onder de Franse tijd.

Almelo was in de zeventiende eeuw het economische centrum van Twente en de stad met haar bewoners stond onder gezag van de graaf van Almelo. Deze had veel invloed. Het was gebruikelijk dat men opging in de staatsgodsdienst om deel uit te kunnen maken van de populatie van deze stad. Die keuze was vaak louter vanwege het bestaan dat de stad bood in beroep, handel of ambacht. Ook was mogelijk tot scholing en dat bood kansen aan haar bewoners.

Het is opvallend dat in deze tak in de loop der jaren veel onderwijzers voorkomen. Die trokken naar de Veluwe, rondom Zwolle, oost Groningen en Zuid Holland. In 1816 kwam de kerk het onder koning Willem I terug als Nederlands Hervormde Kerk en thans is het de Protestantse Kerk van Nederland (PKN). Met Jan Arentz begint de Nerdelands Hervormde tak.

Generaties

Het parentelen zijn zeer uitgebreid en bevat honderden bloedverwanten. Omdat het lezen van een dergelijk uitgebreid geheel wel ingewikkeld is, werd het opgeknipt in generaties. In totaal zijn er 10 generaties ontstaan. In het submenu zijn de generaties aangeduid met een Romeins cijfer. Het zal duidelijk zijn dat de pagina’s van de volgende generaties (VI, VIII en IX) uit vrijgegeven bevolkingsregisters steeds meer namen bevat en dan moelijker een overzicht geeft. Daarom zijn deze opgesplitst. Veel behendig scrollen in het submenu geeft wel duidelijkheid.

De latere generaties zijn onvolledig en behoeft nodig aanvullingen van geïnteresseerden via het contactformulier.