Bestuur

Het bestuur

Voor het Oversticht resideerden de leenmannen van de bisschop in Goor en Vollenhove. In de stad Goor (die in 1263 onder Hendrik van Vianden de stadsrechten kreeg) was een grote burcht waar de borgmannen (leenmannen), zich bij oorlogen beschermd konden ophouden. Die borgmannen woonden in adellijke huizen rondom de burcht in het buitengebied. Vanuit de burcht bestuurde men geheel Twente, ondersteund door de kanunniken van Oldenzaal en de Duitse Orde in Ootmarsum.

De schout van Twente was Henric van Weldam. Hij inde de “precario et pecunia” namens de bisschop en nam daarvan zijn deel als leenman. Dit gebeurde in het Hof te Goor, gelegen nabij de burcht op het Schild (gegraven terp met rondom een gracht) van Goor. In 1333 ging dit recht over op Henric van Solms. De familie von Solms woont nog steeds op het landgoed met het kasteel Weldam ten zuiden van Goor. In 1385 ging het beheer over naar de Curte Weddehoen, gevestigd in de boerderij De Meijer, wat thans een woonhuis is aan de Rijksweg 7 te Ambt Delden (Zeldam).