Deelbestuur

Het deelbestuur in het gebied Zeldam

De “curte Weddehoen” had later een eigen ambtenaar voor alle lopende en dagelijkse zaken binnen de “curte”. Die ambtenaar werd “Meijer” of “Scholte” genoemd. De meijer van Weddehoen woonde op de boerderij de  Meijer dat gelegen is in de hoek van de Rijksweg naar Delden en de zijtak van het Twentekanaal naar Almelo. Dat erf is sinds 1385 bekend, het is nog niet opgenomen in het oude geschreven register. Dit deelbestuur functioneerde onder de “curte” tot na 1732. Later omstreeks 1781 viel het gebied onder het Landrent-ambt Twenthe en Rigterambt Delden en werden dan beschreven als de marke “Zeldam en Wiene”.