Kadasterkaarten in 1820

De oudst bekende kaarten van het erf

Onderstaande kaarten uit 1820 zijn van de hofhorige domeinen binnen de sectie Zeldam van het Hof Weddehoen. Het zijn kopieën met later ingeschreven namen. Het is afkomstig van het Rijksarchief en werd ingemeten en getekend onder leiding van I.I. Sorg. Het is sectie G van Zeldam verdeelt over 4 kaarten. Het erf Koebrugge is te vinden op de derde kaart. Het kadaster is opgericht onder Franse invloed door Lodewijk Napoleon, de eerste koning die zich Nederlandser voordeed dan de Friese tak van Oranje Nassau later.

Zeldam G1

(klik aan om te vergroten)

Zeldam G2

(klik aan om te vergroten)

Zeldam G3

(klik aan om te vergroten)

Zeldam G3a

(klik aan om te vergroten)

De postweg is de oude verbinding van Goor naar Delden en lag dichter bij het erf dan de huidige N346. Die postweg bestaat nog steeds en is een B weg van het buitengebied. De volgende is een overzichtskaart van geheel Ambt Delden.

Ambt Delden 1820

(klik aan om te vergroten)