Geschiedenis

Het ontstaan van de naam

De naam van het erf is waarschijnlijk al veel eerder ontstaan dan in de eerste optekening is te vinden. Vermoedelijk al in de feodale tijd van de Saksische stammen die na de Grote Volksverhuizing delen van noord Duitsland en oost Nederland bevolkten. De feodale structuur kende een bestuur in de vorm van leenheer, leenman, vazallen, vrijen, hoofdige en lijfeigene. Van bovenaf waren voorde eerste drie adellijke rechten met titels verbonden. De leenheer was de bisschop van Utrecht.