Kadaster in 1810

Inmeting van het erf Koebrugge in 1810 

Het erf Koebrugge werd in 1810 ingemeten voor een kaart van de eerste kadastrale inme-ting binnen ons land. De website “Waar was Waar” liet dit tot 2016 goed zien. In onders-taande kaart van die website is het huis omzoomd met een gele cirkel.

ErfKoebrugge1810

(klik aan om te vergroten)

De grens van het erf is aangegeven met een gele stippellijn. Met pijlen wordt ook gewezen naar de Zeldammer Beek als noordgrens en de Bentelerbeek als zuidgrens. De lichtgroene kavels zijn bouw- en of hooilanden, donkergroene kavels bestaan uit week hakhout en de paarse kavels zijn woeste heidegronden, die in de Marke een gemeenschappelijk gebruik kennen. In tegengestelde kleuren is het jongere zustererf Mossendam aangegeven.

Thans is er een mooie site die de omgeving van het erf in de buurtschap Zeldam weergeeft.