Kronieken

De archieven na het oude register

In de loop der eeuwen zijn na het oude register allerlei administraties ontstaan omtrent de eerste erven in het gebied Zeldam. Er is een oud boek dat “Het Verpondingsregister” heet en in 1601 werd opgemaakt. Dit register is voor deze website nog niet beschikbaar ge-weest. Hierna kwam de lijst van “De Vuursteden- en hoofdgeld gerichte Delden 1675”. Ver-der zijn er de “Hofboeken van de Courte Wedehoen” tot 1732 en de verhandelingen van het “Landgericht Delden”. Er werden “Volkstellingen” gedaan in 1748 en 1795.  Ook zijn er transcripties uit de latere “Hofboeken van Weddehoen” die in twee delen uiteen vallen. Tot vòòr en na de Franse Revolutie van 1795. De bestuurshervorming wordt hier eveneens uit de doeken gedaan.

TIP

Bekijk na het lezen van delen uit de kronieken ook de stamboom en zie de invloed ervan bin-nen de families van de stamboom.