Registers

Vermelding van de naam in latere registers

In het verpondingsregister van 1601 wordt het erf “Die Koebrugge” genoemd “een heereguett” met afdracht aan die frouwe van Reede. Kennelijk was het door vererving later onder de leenmannen het recht bij die adellijke dame terecht gekomen.In 1475 was het erf in een ander register al eerder genoemd als “Kokenbrugge”. In het register van vuursteden en hoofdgeld van de buurtschap “Wedehoen en Cotwick” uit 1675 wordt het erf Coebrugge genoemd met één “heerstee” en twee ovens.