Oudste grenzen

Oudste grenzen van het erf vanuit de lucht gezien

De ligging van het erf op de luchtfoto. Het is een uitsnede uit Bing Maps. De ingetekende lijnen geeft de de buitengrens weer vanaf de eerste kadastrale inmeting.

ZeldamA

(klik aan om te vergroten)

Het eigendom van de gronden die door het kadaster in 1810 tot het erf Koebrugge werden gerekend, behoorden niet tot het eigendom van de nazaat op die op dat moment het erf beheerde, immers er waren nog andere boerderijen als Klein Koebrugge, Koebrugge Wönner, maar ook het erf Wanink lag op de door het kadaster benoemde gronden. Morssendam lag daar in tegen ernaast.

De alias Morssendam kent overigens een lange geschiedenis binnen de familienaam Koebrugge.

Ook verklaart de kaart niets over het huidige bezit. Door ontwikkelingen in de agrarische sector werd ook actief gronden verworven. In 1810 al door de adel, maar ook door de boeren daar. Ook andere erven rondom Koebrugge als Volkerink, Wanink, Groot Rouweler, Klein Rouweler en Sander zullen daarin hun druk hebben uitgeoefend.