Ligging heden

De ligging van het erf op de huidige stafkaart

ErfKoebruggeGigapan

                                                           (klik kaart aan om te vergroten)

De gele cirkel op de kaart geeft de ligging van het erf aan in de buurtschap Zeldam. Het erf is in de loop der tijd verdeeld geraakt, ook na het opheffen van de marke door aankoop van de Amortisatiedienst van het Rijk en verdeling aan particulieren en eigenaren van nabije erven. Het grootste gedeelte bleef wel bijeen. Steeds is de oudste zoon op de boerderij gebleven. Dat is thans niet meer zo. Bij de laatste overname was het een dochter. Zij runt nu het erf onder de naam ten Thije en is het bedrijf een varkensmesterij geworden.

De ligging in Nederland

Nederland

 (Klik kaart aan om te  vergroten)

De ligging wereldwijd

Wereldwijd

(Klik kaart aan om te vergroten)