Logo

Website logo

Het logo is specifiek bedoeld voor deze website. Het is de lettercompositie van Koebrugge & Ko. De letter K voor de Ko is omgedraaid en daartussen het symbool voor “en”.  Voor “Ko” geldt een dubbele uitleg. Het is de vervorming van “Co” wat staat voor het begrip compagnon maar nu ook voor de naam Koebrugge, hiermee wordt dus de “mede naamdrager” bedoeld.