Hervormde tak

De Nederlands Hervormde tak 

Waarschijnlijk is Jan Arentz of een telg die van het erf afkomstig was en geen opvolgingsrecht bezat, of hij was op een andere wijze gebonden aan het oude erf, bijvoorbeeld als vaste kracht voor het instant houden van de boerderij. Met de naam “van de Koebrugge” maak in ieder geval duidelijk dat toen hij ingeschreven werd in de doopboeken, hij van dat erf kwam. Uit die boeken blijkt ook dat het heel gewoon was om de naam van het erf waar men vandaan kwam op te geven. Het boek staat er vol mee met namen van erven rondom Almelo toen hoofdcentrum van Twente.