NH Generatie I

I

Jan Arentz van de Koebrugge, ged. in 1670, tr. N.N..

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

  1. Marijke, tr. Almelo op 20 05 1708 Hendrik Gerrit van Asel.
  2. Abraham Koebrugge, volgt IIa.
  3. Jan Koebrugge, volgt IIb.
  4. Arent Koebrugge, volgt IIc.
  5. Swenneke, ged. in 1720, volgt IId
  6. Benjamin Koebrugge, volgt IIe.