Roomse tak

De oorspronkelijke Rooms katholieke tak

De Rooms Katholieke tak is de oorspronkelijke familie tak die eeuwen lang een relatie hielt met het oude erf. Dit heeft te maken met het feit dat het erf tot aan de amortisatieperiode onder het koninkrijk der Nederlanden, bezit was van het bisdom Utrecht en de families hieraan gebonden waren.