Beeldmerk

Rune

Door de oudste bewoners van het erf Koebrugge werd nog lang een “rune” als merkteken gebruikt. Dit tot ver in de 15e eeuw. Runen zijn oude Germaanse schifttekens die in een soort alfabet staan, de FUTHARK genoemd. Deze tekens staan niet in de Romeinse volgorde. Van deze tekens werden in het Saksisch gebied merktekens afgeleid voor aanduiding van eigendommen. Dit om bij gezamenlijke oogsten bijvoorbeeld de gereedschappen uit elkaar te houden.

Wapen 

Om de stamboom af te ronden is er een historisch verantwoord wapen door een heraldicus opgemaakt en geregistreerd. Het is bedoeld voor alle bloedverwanten uit de oudst bekende stam. Voor ander naamdragers is er een alternatief, die mogelijk ook geregistreerd kan worden.

Logo

Voor de website is ook een logo gemaakt. Het is bedoeld  voor herkenning van de site door een beeldmerk. Dit beeldmerk kan overal geplaats worden waar herkenning in beknopte vorm nodig is.