Spreiding

Spreiding

De naam Koebrugge heeft zich in de loop der eeuwen over Nederland verspreid. Al eerder was opgemerkt dat de naam door meerdere mensen werd aangenomen als men zich vestigde op de boerderij in Twente. Dit door overdracht van hofrechten (pachtrecht) en meestal bepaald door de landsheer als het erf verlaten was geweest of door introuwen met een dochter van de boerderij als er geen zonen waren.

De uitkomst is dus dat lang niet alle naamdragers Koebrugge daadwerkelijk ook een bloedverwantschap kennen uit de vele generaties terug.

Die spreiding is te zien door gegevens uit studies van het Meertens Instituut, maar ook door optekeningen van de krijgsmacht uit vervlogen tijden. Ook zijn oude foto’s van overleden naamdragers uit bidprentjes en dergelijke een bron van herkenning voor verspreiding.

Links

In deze moderne tijd heeft men veel mogelijkheden om zich kenbaar te maken. In algemene zin is dit internet, met specifieke sites als Facebook, Instagram, Twitter en dergelijke. Opvallend daarbij is LinkedIn voor algemene zakelijke presentatie. Het aanwezig zijn met eigen sites op internet, op Facebook en de site LinkedIn zijn in dit thema vervat.