Stafkaart 1830-1855

De stafkaart tussen 1830 en 1855

Op onderstaande kaart is exact in de uiterste rechterbovenhoek het erf Koebrugge nog te zien. Dit binnen de gele cirkel, aangewezen met een rood pijltje.

Stafk1830-1855A

(klik aan om te vergroten)

Op deze kaart is  van de ontwikkeling van het platteland nog geen sprake. De beken hebben hun oude loop en zijn niet gekanaliseerd. De wegen zijn van zand en bij uitzondering van steen bestrating, zoals de Rijksweg van Goor naar Delden. Ook zijn er geen spoorwegen, kanalen, waterbassins of uitgravingen en ook geen net voor hoogspanning. Beheersing van het oppervlakte water was er niet. De oude riviertjes en beken hadden nog veel betekenis en konden bij grote neerslag veel terrein blank zetten. De grote onverdeelde stukken is woeste grond van de marke en ligt ten noordwesten en zuidoosten van het erf op deze kaart.