Stafkaart 1912

De stafkaart van 1912

Op deze kaart is het erf in tekst nog op de kaart genoemd. Het ligt binnen de gele cirkel.

StafkaartHisAtl

(klik aan om de kaart te vergroten)

Op deze kaart zijn nog woeste gronden te zien. Die waren er op het eind van de 19e eeuw nog wel aanwezig met name ten noordwesten en zuidoosten van het erf. De Rijksweg (thans N 346) is zichtbaar als rode lijn. ook de spoorweg Zutphen – Hengelo (o) is zichtbaar. Het Twente kanaal kwam pas later in de dertiger jaren.