Stafkaart 1999

De stafkaart in 1999

Het erf is te zien in de gele cirkel.

 StafkaartHeden

(klik aan om te vergroten)

 De kaart geeft fijnmazig de structuur van het gebied weer die ontwikkeld werd in de twintigste eeuw.