Topo Tijdreis

Ontwikkeling van het grondgebied in de loop der tijden vastgelegd door het Kadaster

Er bestaat een mooie website van het Kadaster om de ontwikkeling van het land in de loop der tijd te kunnen volgen. Klik op onderstaande link. In de verticale schuifbalk staat 1925. Ga naar de zoekbalk rechtsboven. Vul hier het woord Zeldam in en er verschijnt een tekst eronder. Klik die aan en je staat in het gebied. Scroll met het muiswiel naar voren en je ziet de kaart vergroten en verkleuren. Als je de rechter muisknop vast houdt op de kaart en beweegt, gaat deze schuiven en kun je het erf Koebrugge opzoeken. Hierna kunt je de met de rechter muisknop de verticale balk bewegen en je ziet de kaarten uit verschillende tijden. 

https://www.topotijdreis.nl/