Tussen 1810 en 1830

Tussen 1810 en 1830

Op het erf zijn in die periode twee gesplitste erven ontstaan, namelijk Klein Koebrugge (nog steeds aanwezig) en Koebrugge Wönner (reeds verdwenen). Om de bovengenoemde splitsing aan te geven zijn onderstaande kadasterkaarten van 1811 tot 1832 ingekleurd op de vermoedelijke erfgrenzen van de splitsing. Geel bij het hoofderf, groen bij Klein Koebrugge en rood bij Koebrugge Wönner. Bij de kaarten hoorde een register van opmeting. 

Het register vermeldde specifiek Frederik Koebrugge als bewoner van Koebrugge Wönner. Waarschijnlijk is dit huis als plaggenhut clandestien gebouwd in een nacht met schoorsteen, ingericht met tafel en stoel op een stuk heide (als toen na het opheffen van de marken gebruikelijk was om een eigen perceel ter werven). Frederik is zoon van Roelof en in de genealogie te vinden onder generatie VIc.

Veel informatie is te vinden op:

http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/detail/a74f88aa-94d7-11e5-9875-e3676b6f912a/media/44983804-63fe-0365-1326-e30fde3acfff?mode=detail&view=horizontal&q=ambt%20delden&rows=1&page=351&sort=order_s_documentvolgorde%20asc

Erf 1811-1832 A

Erf 1811-1832 B

Erf 1811-1832 C

(klik aan om te vergroten)

Aanleg Rijkswegen

Bij de start van het Koninkrijk onder Napoleon, waarbij zijn broer de eerste koning werd, is het land tussen 1810 en 1830 ingericht met rijkswegen. Voor de aanleg van rijksweg 44 van Deventer naar Oldenzaal (nu van Markelo naar Goor N753 en van Goor naar Hengelo N346) werd een kaart gemaakt voor de inrichting van de weg. Deze kaart geeft informatie over de aard van het landschap met grondgebruik en geeft ligging van boerenerven aan met sporadisch wat wegen. Het erf Koebrugge ligt in de rode cirkel. Zie de kaart hieronder. De witgelaten stukken zijn woeste gronden. De dubbele stippellijnen is de nieuw aan te leg-gen weg met de vette lijnen de aansluiting op de bebouwing van Goor binnen de gemeente grens, de lijn met + en – is de gemeente grens tussen Markelo en Delden.

TKO Goor detail Goor0002

(klik aan om te vergroten)