Veldnamenboek 1991

Veldnamen Ambt Delden van 1991

In het veldnamenboek van Ambt Delden uit 1991 zijn boerderijen van het Zeldam uitvoerig gedocumenteerd. Ze worden hier weergeven op adres en zijn te zien op de kaart van omliggende erven onder hoofdstuk ligging. Het onderstaan geeft per erf tevens een beeld van de ontwikkeling van het gebied Zeldam.

 • Bollenweg 1; Kamp;  eigenaar A.J.M. Huuskes; Kadasters 1832: Kamp
 • Bollenweg 2; Dieckert;  eigenaar H.J. Vehof; Hof te Wiene in ca. 1650 Diekert; in 1806 Den Dijk; Kadaster 1832: Dijk (afsplitsing van Stocreve)
 • Bollenweg 3; Stokkentreeff ; eigenaar H. ter Balkt (afsplitsing van Stocreve)
 • Bollenweg 4; Assing; eigenaar B.G. Vehof; Manuaal Rentmeester van Twente eerst vermeld in 1325 en ook in 1385; Schattingsregister 1475; Verpondingsregister 1601: Assinck; Kadaster 1832: Assink, thans op samenvoeging van Assink en Klein Assink en het verplaatste Op den Hooijer 
 • Bollenweg 5; Stocreve; eigenaar A.A. Vehof; Manuaal Rentmeester van Twente eerst vermeld in 1325 ook in 1385; 1475: Stakentreef; Verpondingsregister 1601: Stackentreeff; Kadaster 1832: Stokreef
 • Bollenweg 6; noordelijk Duvel Verpondingsregister 1601: Duifje en zuidelijk Den Hooijer; eigenaar H.J.M. Aalderink; nieuwe boerderij gesticht in 1860, omstreeks 1900 ook De Brugge genoemd (als afgeleide van Koebrugge Wönner), thans De Kruder
 • Bollenweg (ongenummerd) na nr. 6; Koebrugge Wönner; afgesplitst erf van Koebrugge, na 1850 verdwenen
 • Bollenweg 7; Paye (Reeboer): ; eigenaar J. Vehof; afsplitsing van Stocreve; Kadasters 1832: Paije
 • Bollenweg (ongenummerd) na nr. 7; Veseler; Kadaster 1832,  is afgebroken
 • Bollenweg (ongenummerd) na nr. 7; Huisken; Kadaster 1832, Huskejans, Zeldam D 37, afgebroken in 1946
 • Bollenweg 9; Tuinman; eigenaar erven B.J.H. Koebrugge; Kadaster 1832 Tuinman; erf thans bekend als De Wes
 • Bollenweg (ongenummerd) na nr. 9; Lammers; Kadaster 1832, is later afgebroken
 • Bollenweg 11; Menting;  eigenaar A.G. van Coeverden-Wes;  Manuaal Rentmeester van Twente eerst vermeld in 1325 en 1385; herbouw in 1840 als  ’t Root van de familie Roetgerink
 • Bollenweg 13; De Wender; eigenaar G.A. Ottink; gesticht voor 1891, na 1920 Rootgerink genoemd
 • Bollenweg 15; De Kolle; eigenaar G.J.J. Koebrugge; Kadaster 1832; latere boerderij van 1860  werd  de Achterste Kolde genoemd, later Wonderspul en thans Keizer
 • Bollenweg 17; De Kolle; eigenaar J.L.T. ter Braak; Kadaster 1832
 • Bollenweg 19; Voorthuis; eigenaar B.J.A.G. van den Brink-Workel, gesticht in 1826
 • Dieckertsweg 1; Hagreis;  eigenaar H. Schreijer; Manuaal Rentmeester van Twente eerst vermeld in 1325 en ook in 1385: Hachreijse; Schattingregister 1475: Hachreijse; Verpondingsregister 1601: Die Hachreijse; Kadaster 1832: Hagreis
 • Dieckertsweg 2; Spekreijs;  eigenaar G.J. Overbeek; Manuaal Rentmeester van Twente eerst vermeld in 1325 en ook in 1385: Specreyse; Schattingregister 1475: Speckreyse; Verpondingsregister 1601: Speckreyse; Kadaster 1832: Spekreis
 • Dieckertsweg 3; Hachreis Wönner;  eigenaar E.J.M. Hulshof Kadaster 1832: Hagreis Wonner
 • Dieckertsweg 4; Ekelhof (Eikelhof); Dieckertsweg 4; eigenaar E.J.G. Overbeek; gesticht in 1935
 • Dieckertsweg 6; Bosharm (Busscher); eigenaar Gebr. Keuper; Kadaster 1832: Bosharm (was Wonnersplaats van boerderij Zeldam)
 • Mossendamsweg 2: De Hutte, afsplitsing van Koebrugge; Kadaster 1832, in 1932 herbouw als De Nieje Vos; eigenaar J.H. Exterkate-ten Thije
 • Mossendamsweg 3; Kraan Johan; eigenaar H.A.J. Kaspers in 1969 gesticht door J.H. Huisstede
 • Mossendamsweg 4; De Bunte; afsplitsing van Koebrugge na 1900, stichter Bunte was getrouwd met een dochter van het erf Koebrugge
 • Mossendamsweg 4aCobrugge (moedererf en naamgever); eigenaar G.J. Koebrugge, thans van dochter Ten Thije-Koebrugge; Oorkondenboek Overijssel 1823 Cobruggen; Manuaal Rentmeester van Twente eerst vermeld in 1325 en ook in 1385: Cobrugghe; Schattingregister 1475: Kokenbrugge; Verpondingsregister 1601: Die Koebrugge; Kadaster 1832: Koebrugge
 • Mossendamsweg 6; Wanyng; Manuaal Rentmeester van Twente eerst vermeld in 1325 en ook in 1385: Wanyng; Schattingregister 1475: Waning; Verpondingsregister 1601: Waeninck; Kadasters 1832: Wanink
 • Mossendamsweg 8; Mossendam; eigenaar J.M. Koebrugge-Brok; afsplitsing van Koebrugge; Kadaster 1832 Mossendam
 • Mossendamsdwarsweg 2; Senkeldams Beerntje; eigenaar G. Welberg, gesticht in 1850 als afsplitsing van Senkeldam onder Goor
 • Mossendamsdwarsweg 4; Den Dam; eigenaar F. van Eck, huidige huis gesticht in 1909, het erf bestaat al honderden jaren
 • Oude Postweg 6; Kleine Phaarhorst; eigenaar G.J.M. Haverkate-Pierik; Kadaster 1832 Klein Phaarhorst
 • Oude Postweg 11; Groote Phaarhorst; eigenaar G.G.M. Semmekrot-ten Heggeler; Schattingregister 1475: Vaerhorst; Verpondingsregister 1601: Vaerhorst; Kadaster 1832: Groote Phaarhorst
 • Oude postweg 15; Bos; eigenaar J.G. Geerdink, Kadaster 1832 Bos, nieuwe boerderij gesticht in 1850 onder naam Spenk Jager. Thans nieuw woonhuis
 • Oude Postweg 21; Post Nardus; eigenaar G.H.J. Keuper, Kadaster 1832 Post Nardus, boerderij gesticht in ca. 1910, genaamd Possennaats
 • Oude Postweg 29; Buisjan; eigenaar G.J. Rouweler, gesticht ca. 1840
 • Oude Postweg 35; Klein Koebrugge; eigenaar R.H.J. Wilmink; Kadaster 1832 afsplitsing van Koebrugge; boerderij van voor 1850
 • Rapperdsweg 1; Panneberg;  eigenaar Huisstede; Hoendergeld 1739 Vonder-Jan;    in 1806 Katerstede aan de Horst; Kadaster 1832: Pannenberg, afsplitsing van Besehorst
 • Rapperdsweg 1 A; Katier; eigenaar A.J.M. Katier-Koebrugge; 1965 Hos Bennie
 • Rapperdsweg 2; Peseler; eigenaar J.B. Haafkes; Kadaster 1832: Peselaar
 • Rappersweg 3; Rapperd; eigenaar J.B.J. Blokhorst; in 1742 schippersherberg “Het Groene Hert”; 1784 “Huttenbelt”; Kadaster 1832 “Overbeek”
 • Rappersweg (ongenummerd) na 3; Almelreef Manuaal Rentmeester van Twente eerst vermeld in 1325 en 1385; Kadaster 1832: Stokkenreef nu verdwenen
 • Rappersweg (ongenummerd) na 3; Zeldam; Manuaal Rentmeester van Twente eerst vermeld in 1385: Tom Rene; Schattingregister 1475: Seeldam; Verpondingsregister 1601: Seldam; Kadaster 1832: Zeldam; in 1905 afgebroken
 • Rapperdsweg 4; Besehorst; eigenaar G.J.H. ten Thije; Manuaal Rentmeester van Twente eerst vermeld in 1325; in 1385: Besehorst; Hoendergeld 1739: Horsthuis; Kadaster 1832: ter Horst; tussen 1800-1880 schoen en zadelmakerij; thans ’t Hösje 
 • Rappersweg 5; Holtman; eigenaar W.G.M. Leuvelink; Hoendergeld 1793; Kadaster 1832, was handelshuis met haven aan de Potlee welke verbinding had met de Regge; Oorsprong van het huis 1594, gesticht door Houtman uit Ahaus
 • Rapperdsweg 7; Morsink; eigenaar B.E.J. Hagreis; afsplitsing van Zeldam; Kadaster 1832 Morsink, thans bekend als De Arke
 • Rijksweg (ongenummerd) voor nr. 5; De Nieuwenhuizen; Kadaster 1832, verdwenen
 • Rijksweg 5; Meistershoes; eigenaar was J.B. Hietbrink, nu P. Vos; gesticht in 1818 als afsplitsing van De Hofmeier; Kadaster 1832 Meestershuis; sinds 1850 Konink
 • Rijksweg 7; De Meijer: eigenaar J. ter Weele; Manuaal Rentmeester van Twente vermeld in 1385: Curte Weddehoen; Schattingsregister 1475: De Meijer; Verpondingsregister 1601: Die Meijer van Weddehoen; Kadaster 1832: De Meijer, dit was het huis waar pachten werden geïnd en recht werd gesproken (zie Hofboeken)
 • Rijksweg 9; Meijershorst; eigenaar H.G. van de Riet; Kadaster 1832 Meijershorst, afsplitsing van De Meijer
 • Rikkerinksweg 4; Pleats
 • Rikkerinksweg 5; Kraaijenveld
 • Rikkerinksweg 6; Klein Scherphof; gesticht in 1806 als afsplitsing van Scherphof onder de naam Scherphofwönner, dat stond midden in het later gegraven kanaal, verplaatst naar Zeldam, later afgebroken
 • Rouwelerweg (ongenummerd) voor nr. 1; Ensink; Kadaster 1832, thans verdwenen
 • Rouwelerweg 1, Toone; eigenaar H.J. Volkerink; Kadaster 1832, na herbouw 1923: Beuntje
 • Rouwelerweg (ongenummerd) na nr. 1: Broekkamp, boerderij op het erf is na 1950 afgebrand, nooit meer herbouwd, erfbomen waren nog lang nog zichtbaar in landschap
 • Rouwelerweg 2; Nova Domus; eigenaar G.J.J. Pierik; Overijssels Oorkondenboek 1823: Nova Domus; Manuaal Rentmeester van Twente vermeld in 1385: Nyehues; Verpondingsregister 1601 Nienhuyss; Kadaster 1832: Maathuis
 • Rouwelerweg 3; Spenkeling; eigenaar G.J. Semmekrot; Manuaal Rentmeester van Twente eerst vermeld in 1325; in 1385: Spenkeling; Schattingsregister 1475: Spenkeling; Verpondingsregister 1601 Spenkelinck;  Kadaster 1832 Spenking; thans bekend als Spenk
 • Spenkelinksweg 3; De Morre; eigenaar J.H.G. Berkendam; Hoendergeld 1739: Berend Morre; Kadaster 1832: Het Morrenhuis
 • Spenkelinksweg 4; Woanink in ’t Achterland; eigenaar W.A. Overbeek; afsplitsing van Wanyng; gesticht in 1935
 • Spenkelinksweg 6; Volkering; eigenaar H. Koebrugge; Manuaal Rentmeester van Twente eerst vermeld in 1325 Volkering en 1385: Volkerinch; Schattingregister 1475: Volkering; Verpondingsregister 1601: Volckerinck; Kadaster 1832: Volker, thans De Volker
 • Spenkelinksweg 8; Rietjan; eigenaar B.F.M.M. Volkerink-Frans, gesticht in 1850
 • Twickelerweg 5: Mientjesjan; eigenaar G. van de Hoff, gesticht in 1870
 • Twickelerweg 7; Beuntje; eigenaar B.J. Kuipers; gesticht ca. 1860
 • Twickelerweg 9-11; Vehof; eigenaar H.A Vehof en J.G. Fonteijn, gesticht in 1950, afsplitsing van De Posse
 • Twickelerweg 15; Sander; eigenaar B.G. Groothuis; gesticht ca. 1850
 • Twickelerweg 17; De Kotte; eigenaar J.H.G. Ottink; afsplitsing van Groot Roelder, ook bekend onder de naam De Schutte
 • Twickelerweg 19; Klein Roelder; eigenaar G. Thijsen, afsplitsing van Groot Roelder; Kadaster 1832 Klein Roelder; boerderij uit ca 1850, heet nu De Gije
 • Twickelerweg 21; De Keizer; eigenaar J. Broekkamp, gesticht in 1830, vorige eigenaar J. Koebrugge, boerderij in 1939 afgebrand en niet herbouwd
 • Twickelerweg 23; Groot Roelder; eigenaar J.H.G. Rosink; Schattingsregister 1475: Ruweler; Verpondingsregister 1601 Ruweler;  Kadaster 1832 naamloos, thans bekend als Hanneveld
 • Zomerweg 3; Bokse; eigenaar B. Schreijer, gesticht in 1908, werd in één nacht gebouwd
 • Zomerweg 4; Klein Spekreis (Spekreis Willem);  eigenaar R.G. Overbeek – ten Dam; Kadaster 1832: naamloos weergegeven
 • Zomerweg 9; Diekersjans; eigenaar H.J. Veehoff, gesticht omstreeks 1900