Verspreiding naam

De verspreiding van de naam

Door zonen uit voorgeslachten die elders hun heil zochten werd de naam verspreid. Een aantal van hen zijn zeker niet uit dezelfde stamvaders voortgekomen. Dat maakt de stamboom al duidelijk.

De wisseling in bloedverwantschap kon door vrouwelijk geslachtlijnen veranderd zijn als die op het erf bleven omdat er geen opvolgende zoon was. Zij huwden en met een boerenzoon die dan de naam Koebrugge van het erf aannam. Boeren op de oorspronkelijk erven waren katholiek en zijn dat altijd gebleven.

Voor wegtrekkende zonen lag dat anders. Zeker voor de groep naar het westen en noorden van Nederland. Door de reformatie (beeldenstorm 1566) zijn sommigen meestal uit praktische overweging, door de bestuurder van hun gebied te volgen, overgestapt naar de hervormde of gereformeerde kerk.