Volkstellingen

De volkstelling van 1748 en 1795 

In 1748 werd een volkstelling gehouden door het gewestelijk bestuur van de Republiek der Zeven Nederlanden, waarvan Utrecht met het Oversticht een der gewesten was. In 1795 werd een volkstelling gehoudenonder Frans bestuur van de Bataafse Republiek.

1748

Bij de eerste volkstelling in 1748 in de boerschop Weddehoen en Cottwijk wordt vermeld “de 4 eerder genoemden bij Cobrugge”. Het zijn Henric en Fenna Cobrugge met hun zoon Rolef (1/4 jaar oud).

1795

Bij de tweede volkstelling tussen 23 en 31 oktober 1795 wordt op nr. 10 Roelof Coebrugge als bouwman genoteerd met 3 personen. Bij nr. 11 woonde Gerrit Coebrugge met 5 personen en bij nr. 12 Roelof Mossendam (een alias van Coebrugge) woonden 4 personen.