Wapen

Familie wapen

In samenwerking met een heraldicus is door de beheerder van deze site een historisch verantwoord wapen ontwikkeld. Voor de ondergrond is het wapen van het bisdom Utrecht gebruikt (rood met een kruis van zilver). Dit heeft het wapen van Goor sinds 1263 ook als ondergrond.

Het wapen is met een schuinbalk gedeeld in zilver als van het kruis uit het bisschoppelijk wapen die de beek voorstelt. Het linker bovendeel vertegenwoordigt de boerderijnaam, rechtsonder de gezoomde eikengroep van de gemeente Ambt Delden maar in een andere opstelling. De oude marke Zeldam maakte na het opheffen deel uit van deze gemeente. Die drie bomen zijn weer een afgeleide van de uitgerukte eikenboom uit het wapen van Stad Delden, waarvan de oudste afdruk al van 1322 stamt.

Het wapen heeft verder een helm in aangezicht met een korenschoof als helmteken voor duiding van het boerenbestaan, de dekkleden zijn en rood gevoerd van zilver net als de basis van het wapenschild. Hieronder staat een lint met de naam Koebrugge.

Koebrugge Wapen

(klik om te vergroten)

Voor wie bedoeld ?

Het wapen is bedoeld voor alle bloedverwanten uit de Rooms Katholieke tak van Koebrugge. De voorlopig oudst bekende voorouder en bewoner van het erf is Roelof Koebrugge die en relatie had met ene Stijne. Uit deze relatie zijn kinderen geboren, waarvan er twee gevonden zijn in de doopboeken. De oudste een zoon kwam op 10 oktober 1680 ter wereld. Echte bloedverwanten uit de oudst bekende stam zijn die van Roelof ter Heerbaart op Koebrugge, zoals in de stamboom is vermeld. Roelof ter Heerbaart op Koebrugge trouwde met Berentje ten Velthuis, alias Voerbroek uit Ipelo. Het was Berentjes tweede huwelijk. Eerder was zij op 9 september 1714 getrouwd met Jan Koebrugge, zoon van Roelof en Stijne. Maar Jan stierf al in 1715 toen Berentje zwanger was. Berentje trouwde snel op 24 november 1715 met Roelof ter Heerbaart en beviel van dochter Janna. Het kind van Roelof ter Heerbaart en Berentje die in 1716 werd geboren is Hendricus waarmee de lijn van het bloedverwantschap verder gaat.

Registratie Wapen

Het wapen is op 23 januari 2015 ontworpen op basis van de heraldische vereisten door Heraldisch Bureau Nagtegaal in Delft. Het wapen is geregistreerd in zijn database en in het register van de Heraldische Databank te Den Haag. Van het wapen is een certificaat verstrekt door H.K. Nagtegaal. Zie http://nagtegaal.org/familiewapens/koebrugge/ of http://www.wazamar.org/Familiewapens-in-de-Nederlanden/Heraldische-Wapenregisters-in-de-Nederlanden/HBN/a-HerWapNed-register-HBN-3.htm#Koebrugge 

Alternatief

Niet alle naamdragers stammen van Koebrugge zijn dus bloedverwanten. Bewoners van het erf droegen die naam als deze op dit erf geboren waren. Maar de naam had zich al voor 1715 verspreid via Almelo naar geheel Nederland. Een persoon afkomstig van dit erf noemde zich van de Koebrugge en had zich in Almelo gevestigd. Hij was  in de reformatieperiode overgegaan naar de Neder Duits Gereformeerde Kerk. Dit waarschijnlijk  uit praktische overwegingen, omdat men afhankelijk was van de gevestigde orde, die daarop veel invloed had. Voor deze naamdragers is er een alternatief wapen. De drie eiken van Ambt Delden zijn vervangen in de drie ruiten in zilver van de Heerlijckheid Almelo. Zie hieronder.

Koebrugge Wapen Almelo tak

(klik om te vergroten)