Wijziging bestuur

Wijziging in het bestuur na de Franse Revolutie

In 1795 werd de Domeinraad ( die de rechten van de adel beheerde)- door de Franse inlijving van Nederland (Bataafse Republiek) – gedwongen haar functie neer te leggen. De domeinen werden geconfisqueerd en het beheer werd overgenomen door administrateurs. Daarna bracht men het beheer der domeinen onder bij het Ministerie (departement) van Financiën.

In 1814 werd onder het Koningrijk der Nederlanden het beheer der domeinen gescheiden van de registratie en opgedragen aan afzonderlijke rentmeesters. Hiermee had Roelof ook te maken.

Vanaf 1 januari 1819 werd het beheer van de domeinen op provinciaal niveau opgedragen aan een directeur van de registratie en domeinen. Per 1 januari 1824 werden de directies opgeheven en hun taken opgedragen aan het Amortisatie Syndicaat (een fonds om staatsschulden te saneren). Op de kadasterkaarten zijn in 1832 de gronden vlak om het huis van het Amortisatie Syndicaat.

De gronden verder van het huis zijn eigendom van de erven Volker, Jan Hendrik Wanink, Berend Assink, de heide langs de Postweg is van de marke Kotwijk en Weddehoen, de zuidelijke gronde van Jhr .W. A. Hugenpoth tot Aert, advocaat in Arnhem. Twee delen dichterbij het huis zijn eveneens van Berend Assink en van de hofmeier Willem Meijer. Het gezin is wel op de boerderij gebleven en heeft de rest in eigendom verworven.